Het realiseren van je ware natuur

vraagt een innerlijk ontwakingsproces

Vooraanzicht

Zijaanzicht

Vanuit je ware natuur?

Ontwaakt bewustzijn
Alles is één, non-duaal en oneindig

Dat wat is, alles en niets, onaantastbaar en altijd vrij Oorspronkelijke Zelf
‘Bewustzijn’ gaat op in absoluut bewustzijn
Voorbij vorm en tijd
Bewustzijn = universeel en oneindig Alles is in ‘mij’
Leven = Liefde = Waarheid
Jij = Ik = Wij

Vanuit bewustzijn?

Ik ben. Gewaar zijn. Er is bewustzijn van de schijnbare persoon
Liefde en leven worden ervaren als universeel en onvoorwaardelijk

Gevoel van verbondenheid en levendigheid
Bewegend tussen bewustzijn en persoon

Focus verschuivend van ik naar wij
Perceptie = (meer) neutraal

Alles is bewustzijn
Bewustzijn is gewaar van zichzelf
Meer bandbreedte beschikbaar

Vanuit de persoon?

Ik ben een persoon (een individu)
Leven en liefde worden ervaren als voorwaardelijk en persoonlijk
Focus op mij (de persoon)
Perceptie = persoonlijk
Ik en de ander
Beperkte en vernauwde staat van bewustzijn

Het realiseren van je ware natuur
opent de deur voor
Awakened Leadership

Authentiek, duurzaam en in harmonie met het leven

Op enig moment in iemands ontwikkeling is er het besef dat het niet gaat om perfectie, maar om heel worden. De realisatie komt dat alles draait om bewustzijn. Het begin van een vruchtbare meer innerlijke oriëntatie met oneindige potentie. Leven van binnenuit.

What we are looking for is what is looking ~ St. Francis of Assisi