NL | EN

Visie & aanpak

‘What we are looking for is what is looking’ ~ St. Francis of Assisi

Onze visie

Ontwaken is een diepgaand proces van bewustwording en transformatie, waarbij we ons realiseren dat we meer zijn dan onze oppervlakkige ervaringen en identificaties. Het is een bewustwordingsproces waarbij wij onze ware natuur herontdekken, die voorbij gaat aan ons beperkte zelfbeeld. Het leidt ons naar een dieper begrip van onszelf, anderen en de onderlinge verbondenheid van alles.

Onze ware natuur verwijst naar onze universele essentie, los van identificaties. Het is tijdloos, oneindig en onveranderlijk. Om onze ware natuur te herinneren, is zelfonderzoek, bewustzijn en het loslaten van beperkende overtuigingen nodig. Door bewust contact te maken met diepere bewustzijnslagen, wordt je ware potentie ontsloten.

Het herontdekken van onze ware natuur is een voortdurende innerlijke exploratie waarbij we ook onze menselijke natuur leren omarmen. Het vraagt zelfliefde en zelfcompassie. Door in contact te komen met onze ware natuur ervaren we vervulling, verbondenheid en een diepere betekenis in ons leven.

Bewustwording vraagt om een draai naar binnen. De mate waarin wij bewustzijn, is alles bepalend. Hoe we naar de wereld kijken, hoe we het leven ervaren, wat ons drijft, hoe we ons gedragen, het verandert allemaal naarmate ons bewustzijn zich verruimt.

Leven vanuit bewustzijn:

  • brengt zelfbewustzijn, helderheid en balans
  • leidt tot meer flow, synchroniciteit en gemak
  • verruimt je beschikbaarheid, scope en impact
  • geeft verbinding, geluk en innerlijke rust
  • verdiept je contact met vertrouwen waardoor je makkelijker kunt omgaan met onzekerheid en niet-weten
  • geeft het leven betekenis en vergroot je vermogen om bij te dragen aan een betere wereld

Een ruimer bewustzijn vergroot je vermogen om ten volle te leven en op een effectieve, authentieke en duurzame manier bij te dragen.

Onze aanpak

In ons werk nodigen wij mensen systematisch uit om hun ware natuur te herinneren en in integriteit te komen met wie ze werkelijk zijn. We creëren tijd, ruimte en veiligheid om het contact met zichzelf te verdiepen. We maken gebruik van verschillende benaderingen, zoals persoonlijke vragen, begeleide meditaties, systemisch werk, proces-, lichaams- en/of energiewerk en rituelen.

Onze begeleiding is ervaringsgericht, persoonlijk en diepgaand van aard. In verschillende vormen, ieder met haar eigen accent, bieden wij vruchtbare time-outs voor introspectie, bewustwording en transformatie. De intenties en (bewustzijns)ontwikkeling van de klant staan centraal. In samenspraak kijken wij steeds naar wat er nodig is. Dat kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van coaching met inner work, of één van onze andere programma’s.

In onze begeleiding maken we regelmatig gebruik van ons Awakened Leadership map. Het geeft context en inzicht in een aantal universele wetmatigheden die spelen in zowel onze menselijke als universele natuur. Het biedt een duidelijke kapstok om de weg naar binnen te gaan en het dichtbij en concreet te maken. Daarnaast stelt het klanten in staat om ook na begeleiding door ons, zelfstandig hun bewustwordingsproces verder te brengen.

Awakened leadership map

Het realiseren van je ware natuur opent de deur voor awakened leadership.

Vorige slide
Volgende slide

Tip: Draai de telefoon een kwartslag voor de beste weergave

Onze locaties

Ons werk doen we op fijne locaties in de natuur omdat het zo’n ondersteunende bedding geeft.

Ons favoriete buitenverblijf op de Utrechtse Heuvelrug

Ons vaste huis aan de Hilversumse hei.

Weldaad dichtbij in de weilanden bij Abcoude.

Onze eigen buitenplaats onder de rook van Amsterdam.