NL | EN

Awakened leadership

‘The meaning of life is to find your gift.
The purpose of life is to give it away’ ~ Pablo Picasso

Ontwaak je ware potentieel

Ons bewustzijn is alles bepalend. Hoe we naar de wereld kijken, hoe we het leven ervaren, wat ons drijft, hoe we ons gedragen, het verandert allemaal naarmate ons bewustzijn zich verruimt. Een ruimer bewustzijn maakt het makkelijker om jezelf te zijn, balans te houden en zuiverder te zien wat er van je gevraagd wordt. Leven en leiden vanuit een ruimer bewustzijn is een doorlopend proces. Soms is het voor de integratie van nieuw gedrag en het ontwikkelen van een eigen practice en levenshouding wenselijk om een langere boog te creëren en wat langer samen op te lopen. Wij bieden daartoe twee specifieke mogelijkheden. De Awakened leadership map geeft je een indruk van het kader van waaruit wij werken.

Awakened Leadership journey

De Awakened leadership journey is speciaal in het leven geroepen om mensen te ondersteunen die vanuit een ruimer bewustzijn willen leven, leiding geven en bijdragen. In vijf modules, verdeeld over acht maanden ga je met maximaal acht medereisgenoten op een innerlijke ontdekkingsreis, gericht op het ontwaken van je ware potentieel. Deelname aan de Awakened Leadership journey is een uitgelezen mogelijkheid om je leven bewust richting te geven in lijn met wie je werkelijk bent.

Start jaarlijks in september / oktober.

Awakened leadership circles

Mensen die al langer gecommitteerd zijn aan hun bewustwordingsproces bieden we de mogelijkheid om in een groep van 6 tot 8 gelijkgestemden jaarlijks twee keer per jaar te herbronnen en te kalibreren in een 24-uurs cirkel. Wij werken met wat zich aandient. Een vruchtbare mogelijkheid om je proces verder te brengen. Met elkaar creëren we een zich verdiepende container die ons doorlopende ontwakingsproces ondersteunt.

De eerste doorlopende groep, Awakened leadership circle I, is gestart in 2022 en gaat met vijf leiders uit het bedrijfsleven en één uit de zorg haar derde jaar in. Er is zich een tweede groep aan het vormen van lichtwerkers die ieder op hun eigen manier bijdragen aan een ontwakende wereld. Startdatum: maart 2025. Deelname aan Awakened leadership circles is op uitnodiging. Zoek ons op als je hiervoor in aanmerking wilt komen.

Wat kunnen wij nog meer voor jou betekenen?